CERTIFICARE ANRE

Valtellina Est Europa SRL este certificată / atestată ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei) pentru următoarele categorii de activități lucrări electrice:

– Tip Be – executare de instalații electrice exterioare/ interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV;
– Tip C2A – executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV și posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 Kv.
Valtellina Est Europa SRL are capacitatea tehnică și profesională pentru a efectua următoarele categorii de lucrări și servicii:

– substații (aeriene și cabine)20 / 0.4kV
– construcția și punerea în funcțiune a tablourilor electrice.
– instalații electrice casnice și industriale.
– instalații de împământare.
– sisteme de protectie împotriva descărcărilor atmosferice.
– conexiunile electrice.
– rețele aeriene și subterane de tensiune (LEA și LES), cu tensiuni de până la 20 kV