VALORI ȘI MISIUNE

Progresul istoric și de afaceri al Grupului Valtellina a fost caracterizat printr-o mare capacitate de a se adapta la schimbările profunde ale mediilor tehnologice și ale pieței în sectorul telecomunicațiilor, fără a-și pierde identitatea inițială și valorile care stau la baza acestei identități. Compania a acționat dintotdeauna aplicând principii stricte de seriozitate, onestitate și devotament față de muncă. Această fiabilitate, recunoscută de piață, este de asemenea confirmată în logistică și în cele mai complexe șantiere.

La baza angajamentului Grupului Valtellina este dorința de a asigura satisfacția clienților săi, obiectiv ce este urmărit prin aplicarea și actualizarea continuă a principilor ce au caracterizat dezvoltarea sa:

– specializare și competență profesională avansată – organizarea resurselor pentru obținerea optimizării timpului, a metodelor și a rezultatelor – aplicarea celor mai avansate norme de securitate pentru siguranța a celor ce lucrează, respectând mediul implicat in desfășurarea activității

valori