COD ETIC

Una dintre componentele cheie ale succesului Valtellina S.A. este factorul uman, performanța și angajamentul excepțional al tuturor celor care lucrează pentru și cu Valtellina.
Suntem mândri de povestea noastră de succes. Obiectivele strategice ale companiei noastre se bazează pe o fundație etică solidă și sunt promovate zilnic prin comportamentul angajaților noștri și cel al partenerilor noștri.
Este esențial ca toți angajații și partenerii să fie pe deplin conștienți de regulile Codului nostru de etică, și să integreze valorile și așteptările noastre în activitățile lor și în comportamentul personal. Codul de etică, care prevede principiile și orientările, reprezintă doar o parte a sistemului ce susține cultura conduitei etice, în care conducerea personală a directorilor și a managerilor joacă un rol crucial.
Pentru a face față cu succes provocărilor care sunt prezente într-o piață extrem de competitivă, este necesar un comportament „etic“ și de „responsabilitate morală“, atât ca indivizi, cât și ca societate. Orice comportament, chiar și numai în aparență, contrar normelor etice pot pune cu ușurință în pericol reputația companiei Valtellina și deci, este intenția și anagajamentul nostru ferm de a ne asigura că orice încălcare a regulilor Codului de etică va determina consecințe grave.
Din acest motiv, am definit cerințe atât de stricte și ne așteptăm ca acestea să fie respectate, indiferent de poziția ocupată.

OBIECTIV COMUN:
– să consolideze și să mențină fundamentele etice ce stau la baza activității noastre
– să apere valorile ce au fost definite în Codul nostru etic.
Suntem deciși să promovăm și să încurajăm o conduită etică printr-o conducere personală și cerem ca fiecare angajat și partener de afaceri să participe la atingerea acestui scop comun.